Zadania

347Podstawowym zadaniem – misją Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem aby mogły w przyszłości powrócić do swoich naturalnych siedlisk, oraz rola azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Obecnie Ogrody Zoologiczne pełnia rolę współczesnej Arki Noego.

Obecnie (01.01.2015) w naszym ZOO przebywa 1424 zwierząt w 293 gatunkach:

Ssaki / Mammals 84 gat., 418 szt.
Zobacz listę gatunków: Ssaki

Ptaki / Birds 83 gat., 406 szt.
Zobacz listę gatunków: Ptaki

Gady / Raptiles 15 gat., 91 szt.
Zobacz listę gatunków: Gady

Płazy / Amphibians 22 gat., 275 szt.
Zobacz listę gatunków: Płazy

Ryby / Fisch 2 gat., 234 szt.
Zobacz listę gatunków: Ryby

Bezkręgowce / Invertebrates 87 gat.
Zobacz listę gatunków: Bezkręgowce

© 2016 ZOO Opole