Dezynfekcja fokarium – od 6 maja do 8 maja

W dniach od soboty do niedzieli dezynfekujewmy fokarium. W tych dniach bedzie ono niedostępne dla zwiedzających.

© 2022 ZOO Opole