Młode salamandry w naszym zoo

W Ogrodzie Zoologicznym w Opolu przyszło na świat ponad 20 młodych salamander plamistych. To już kolejny w naszym zoo przychówek tego największego płaza ogoniastego żyjącego w Europie.

Larwy urodzone przez samice w wodzie żywią się rozwielitkami. Gdy dorosną, w zoo ich pokarm stanowić będą głównie świerszcze.

Cechą pozwalającą odróżnić poszczególne dorosłe osobniki jest ich niepowtarzalne ubarwienie. Nie spotyka się bowiem dwóch jednakowych układów żółtych plam na ich czarnym ciele. Plamy te działają odstraszająco na wrogów.

Salamandry są zwierzętami wydzielającymi jad, który jest niegroźny dla człowieka, ale może podrażnić oczy czy skórę.

W naturze salamandry plamiste występują na leśnych terenach Europy Zachodniej, Południowej, a także w części Europy Środkowej, w tym w Polsce – głównie w Sudetach i Tatrach.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych płazów, kontakt salamander z wodą jest ograniczony wyłącznie do etapu rozmnażania, gdy samice częściowo zanurzają się w wodzie celem złożenia skrzeku.

W hodowli zwierzęta te żyją nawet ponad 20 lat.

Salamandra plamista jest objęta w Polsce ochroną częściową – nie można jej łapać, okaleczać i przetrzymywać. Podobnie jak dla większości innych zwierząt, tak i dla salamander największym zagrożeniem są ludzie. Naturalne siedliska poprzecinane drogami, po których poruszają się samochody stanowią dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Betonowanie brzegów potoków górskich sprawia z kolei, że dorosłe osobniki wpadają do wody i topią się w niej.

Salamandry plamiste w opolskim zoo można oglądać w strefie zimnej pawilonu płazów.

© 2022 ZOO Opole