Otwarte place zabaw

Od dzisiaj ponownie zostały udostępnione place zabaw na terenie Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, bardzo prosimy aby w trakcie korzystania z nich przestrzegać poniższych wytycznych GIS
Udanej zabawy 🙂WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE DLA FUNKCJONOWANIA PLACÓW ZABAW ( ZLOKALIZOWANYCH NA OTWARTYM POWIETRZU) W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 W POLSCE:

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. Numery telefonów :
  999 Pogotowie Ratunkowe
 11. 112 Ogólnopolski numer alarmowy
 12. 222 500 115 Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia
 13. 77 44 26 973 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Oddział Epidemiologii)
© 2022 ZOO Opole