Reintrodukcja Puchacza

Opolskie puchacze biorą udział w programie reintrodukcji w Wolińskim Parku Narodowym.

  • Puchacze są największymi sowami w Polsce, rzadko występującymi w przyrodzie i objętymi ochroną prawną.
  • Pod koniec lat 90-tych na terenie całej Polski było tylko 250 – 270 par lęgowych.
  • Na wyspie Wolin występowały jeszcze w XIX wieku, zanim wyginęły.
  • Program restytucji (przywrócenia) puchacza obejmuje wyłącznie ptaki wyklute w Ogrodach Zoologicznych w Polsce, które są wypuszczane na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.
  • Przed wypuszczeniem na wolność młode ptaki uczą się (przez około 3 miesiące) samodzielnego życia w specjalnych wolierach.
  • Następnie są obrączkowane oraz zaopatrywane w specjalny plecakowy nadajnik telemetryczny, który umożliwia śledzenie losu ptaka przez około 9 miesięcy.
  • Do 2009 roku wypuszczono w Wolińskim Parku Narodowym 52 puchacze, z których 17 pochodziło z Ogrodu Zoologicznego w Opolu.