Zadania

347Podstawowym zadaniem – misją Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem aby mogły w przyszłości powrócić do swoich naturalnych siedlisk, oraz rola azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Obecnie Ogrody Zoologiczne pełnia rolę współczesnej Arki Noego.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w II półroczu 2019 roku
31 grudnia 2019 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 3852 sztuk zwierząt w 330 gatunkach, w tym:

Ssaki / Mammals 86 gatunków – 374 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ssaki

Ptaki / Birds 89 gatunków – 473 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ptaki

Gady / Raptiles 30 gatunki – 163 sztuk
Zobacz listę gatunków: Gady

Płazy / Amphibians 39 gatunki – 460 sztuk
Zobacz listę gatunków: Płazy

Ryby / Fishes 7 gatunki – 2382 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ryby

Bezkręgowce / Invertebrates 79 gatunków
Zobacz listę gatunków: Bezkręgowce

© 2021 ZOO Opole