Zadania

347Podstawowym zadaniem – misją Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem aby mogły w przyszłości powrócić do swoich naturalnych siedlisk, oraz rola azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Obecnie Ogrody Zoologiczne pełnia rolę współczesnej Arki Noego.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w I półroczu 2017 roku
30 czerwca 2017 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1553 sztuk zwierząt w 290 gatunkach, w tym:

Ssaki / Mammals 86 gatunków – 423 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ssaki

Ptaki / Birds 81 gatunków – 414 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ptaki

Gady / Raptiles 22 gatunki – 111 sztuk
Zobacz listę gatunków: Gady

Płazy / Amphibians 34 gatunki – 371 sztuk
Zobacz listę gatunków: Płazy

Ryby / Fishes 2 gatunki – 234 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ryby

Bezkręgowce / Invertebrates 65 gatunków
Zobacz listę gatunków: Bezkręgowce

© 2019 ZOO Opole