Zadania

347Podstawowym zadaniem – misją Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem aby mogły w przyszłości powrócić do swoich naturalnych siedlisk, oraz rola azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Obecnie Ogrody Zoologiczne pełnia rolę współczesnej Arki Noego.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w Opolu,
na dzień 1 stycznia 2022 roku.

3785 sztuk zwierząt w 290 gatunkach (EEP – 51, ESB – 15)

Ssaki / Mammals 83 gatunków – 352 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ssaki

Ptaki / Birds 80 gatunków – 466 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ptaki

Gady / Raptiles 29 gatunki – 148 sztuk
Zobacz listę gatunków: Gady

Płazy / Amphibians 31 gatunki – 403 sztuk
Zobacz listę gatunków: Płazy

Ryby / Fishes 11 gatunki – 2416 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ryby

Bezkręgowce / Invertebrates 56 gatunków
Zobacz listę gatunków: Bezkręgowce

© 2022 ZOO Opole