Zadania

347Podstawowym zadaniem – misją Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem aby mogły w przyszłości powrócić do swoich naturalnych siedlisk, oraz rola azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Obecnie Ogrody Zoologiczne pełnia rolę współczesnej Arki Noego.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w II półroczu 2020 roku
31 grudnia 2020 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 3844 sztuk zwierząt w 304 gatunkach, w tym:

Ssaki / Mammals 88 gatunków – 351 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ssaki

Ptaki / Birds 86 gatunków – 478 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ptaki

Gady / Raptiles 30 gatunki – 162 sztuk
Zobacz listę gatunków: Gady

Płazy / Amphibians 35 gatunki – 478 sztuk
Zobacz listę gatunków: Płazy

Ryby / Fishes 8 gatunki – 2375 sztuk
Zobacz listę gatunków: Ryby

Bezkręgowce / Invertebrates 57 gatunków
Zobacz listę gatunków: Bezkręgowce

© 2021 ZOO Opole