Zadania

Podstawowym zadaniem – misją Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem aby mogły w przyszłości powrócić do swoich naturalnych siedlisk, oraz rola azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Obecnie Ogrody Zoologiczne pełnia rolę współczesnej Arki Noego.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w Opolu,
na dzień 1 stycznia 2024 roku.

4627 sztuk zwierząt w 387 gatunkach (Program EEP – 58, Program ESB – 13)

Ssaki / Mammals 83 gatunki – 378 sztuk

Ptaki / Birds 87 gatunków – 522 sztuk

Gady / Raptiles 29 gatunków – 119 sztuk

Płazy / Amphibians 30 gatunki – 361 sztuk

Ryby / Fishes 82 gatunki – 3247 sztuk

Bezkręgowce / Invertebrates 76 gatunków