TPOOZ – Towarzystwo Przyjaciół Opolskiego Ogrodu Zoologicznego

Naszym statutowym celem jest:

działalność prowadząca do rozwoju opolskiego ZOO, poprawy warunków życia zwierząt i uatrakcyjnienie ogrodu dla zwiedzających
propagowanie wiedzy ekologicznej i zoologicznej, tradycji opolskiego ZOO, oraz roli współczesnego ZOO
popieranie wszelkiej działalności zmierzającej do przekształcenia Ogrodu Zoologicznego w miejsce rekreacji mieszkańców o wysokiej atrakcyjności turystycznej dla miasta i regionu
Realizujemy swoje cele poprzez:

inicjowanie i popieranie akcji wydawniczych propagujących działalność Ogrodu Zoologicznego
organizowanie cyklicznych imprez estradowych, których treścią jest propagowanie poprzez konkursy wiedzy ekologicznej i przyrodniczej
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej między innymi na prowadzeniu działalności usługowo – handlowej, rekreacyjnej.
Aby wspomóc naszą działalność można także ofiarować dowolną sumę,
wszelkie datki należy wpłacać na konto Towarzystwa:

Bank Pekao S.A.
43 1240 5178 1111 0010 5525 9531
Towarzystwo Przyjaciół Opolskiego Ogrodu Zoologicznego
45-094 Opole, ul. Spacerowa 10