Po co ZOO?

Zoo Opole - Z nami bliżej natury

Zbiory dzikich zwierząt są organizowane od czasów starożytnych.

Historia nowoczesnych ZOO zaczęła się jednak ok. 200 lat temu, kiedy zorganizowano pierwsze zwierzyńce publiczne. Od tego czasu świat uległ ogromnym przemianom. W naukach biologicznych nastąpił znaczny postęp wiedzy. Jednocześnie wystąpiło na większości obszarów świata przyrody stale rosnące zagrożenie dla gatunków, środowisk życia i ekosystemów.

Dbałość o systemy biologiczne naszej planety jest jednym z największych wyzwań dla ludzkości.

W konsekwencji ochrona przyrody stała się najważniejszym tematem dla ogrodów zoologicznych i w związku z tym stale ewoluują one od menażerii przez parki zoologiczne do centrów ochrony.

Ewolucja Ogrodów Zoologicznych:

Menażeria (XIX w) >> Park zoologiczny (XX w) >> Centrum ochrony (XXI w.)

Żaden Ogród Zoologiczny nie jest samotną wyspą. Jako odosobniona jednostka nie sprostałby wyzwaniom czynnej ochrony przyrody. Dlatego ogrody zoologiczne na świecie (ponad 1200) łączą się w organizacje narodowe i międzynarodowe.

Aby wzmocnić efekty prac ochroniarskich powstały:

WAZA – Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz
CBSG – Specjalistyczna Grupa Hodowców Zwierząt w Niewoli, które łączą Ogrody Zoologiczne w światową sieć ZOO.

Na płaszczyźnie regionalnej aby łatwiej koordynować prace w programach hodowli powstały regionalne organizacje ZOO:

W Europie jest to EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, które koordynuje Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem EEP i ESB,
a w Polsce RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

Opolski Ogród Zoologiczny należy do wszystkich powyższych stowarzyszeń i czynnie uczestniczy w wielu międzynarodowych programach hodowlanych EEP i ESB.
Dzięki tym programom liczne gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem, ginące lub takie, które już wyginęły w wolnej przyrodzie mogą być utrzymane przez co najmniej 100 lat a w sprzyjających warunkach mogą powrócić i już powracają (reintroducja) do swoich naturalnych siedlisk wspierając przeżycie gatunków żyjących na wolności.

I tak ogród zoologiczny z bestiarium i menażerii przekształcił się we współczesną Arkę Noego. Jej przesłaniem jest ochrona tysięcy gatunków zwierząt przed zalewem ludzkiej chciwości, ignorancji i głupoty. Należy wierzyć, że część z nich zostanie uratowana, bo jeśli nie będziemy w stanie ocalić innych gatunków – z pewnością i siebie doprowadzimy do zagłady.

© 2022 ZOO Opole