Po co ZOO?

Zbiory dzikich zwierząt są organizowane od czasów starożytnych.

Historia nowoczesnych ZOO zaczęła się jednak ok. 200 lat temu, kiedy zorganizowano pierwsze zwierzyńce publiczne. Od tego czasu świat uległ ogromnym przemianom. W naukach biologicznych nastąpił znaczny postęp wiedzy. Jednocześnie wystąpiło na większości obszarów świata przyrody stale rosnące zagrożenie dla gatunków, środowisk życia i ekosystemów.

Dbałość o systemy biologiczne naszej planety jest jednym z największych wyzwań dla ludzkości.

W konsekwencji ochrona przyrody stała się najważniejszym tematem dla ogrodów zoologicznych i w związku z tym stale ewoluują one od menażerii przez parki zoologiczne do centrów ochrony.

Ewolucja Ogrodów Zoologicznych:

Menażeria (XIX w) >> Park zoologiczny (XX w) >> Centrum ochrony (XXI w.)

Żaden Ogród Zoologiczny nie jest samotną wyspą. Jako odosobniona jednostka nie sprostałby wyzwaniom czynnej ochrony przyrody. Dlatego ogrody zoologiczne na świecie (ponad 1200) łączą się w organizacje narodowe i międzynarodowe.

ABY WZMOCNIĆ EFEKTY PRAC OCHRONIARSKICH POWSTAŁY:

WAZA – Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz
CBSG – Specjalistyczna Grupa Hodowców Zwierząt w Niewoli, które łączą Ogrody Zoologiczne w światową sieć ZOO.

Na płaszczyźnie regionalnej aby łatwiej koordynować prace w programach hodowli powstały regionalne organizacje ZOO:

W Europie jest to EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, które koordynuje Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem EEP i ESB,
a w Polsce RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

Opolski Ogród Zoologiczny należy do wszystkich powyższych stowarzyszeń i czynnie uczestniczy w wielu międzynarodowych programach hodowlanych EEP i ESB.
Dzięki tym programom liczne gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem, ginące lub takie, które już wyginęły w wolnej przyrodzie mogą być utrzymane przez co najmniej 100 lat a w sprzyjających warunkach mogą powrócić i już powracają (reintroducja) do swoich naturalnych siedlisk wspierając przeżycie gatunków żyjących na wolności.

I tak ogród zoologiczny z bestiarium i menażerii przekształcił się we współczesną Arkę Noego. Jej przesłaniem jest ochrona tysięcy gatunków zwierząt przed zalewem ludzkiej chciwości, ignorancji i głupoty. Należy wierzyć, że część z nich zostanie uratowana, bo jeśli nie będziemy w stanie ocalić innych gatunków – z pewnością i siebie doprowadzimy do zagłady.