Program Suseł

PRZYWRACAMY SUSŁA MORĘGOWANEGO POLSKIEJ PRZYRODZIE

Ogród Zoologiczny Opole wraz z Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu i koordynatorem programu – Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” prowadzi program hodowli i reintrodukcji susłów moręgowanych Spermophilus citellus w Polsce.

Głównym celem programu jest przywrócenie faunie Polski samoodtwarzającej się populacji susła moręgowanego, który wyginął na terenie naszego kraju prawdopodobnie w latach 70-tych XX-go wieku.

Susły moręgowane:

niewielkie gryzonie należące do rodziny wiewiórkowatych.
zamieszkują tereny suche, stepowe, porośnięte niską trawą: pastwiska, pola golfowe, lotniska, ugory.
żyją w koloniach, które mogą być niewielkie, złożone z jednej lub kilku rodzin lub duże, liczące wiele tysięcy osobników.
każdy z dorosłych osobników posiada własną norę o głębokości nawet do 2 metrów.
aktywne w dzień, noce przesypiają w norach
nie gromadzą zapasów pożywienia na zimę, ale zapadają w sen zimowy (hibernują), który trwa ponad pół roku.

Suseł moręgowany objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, jego ochrona ma pierwszeństwo przed wszelkimi potrzebami gospodarczymi i gatunek ten wymaga ochrony czynnej.

Latem 2005 roku na dawnym stanowisku występowania w Kamieniu Śląskim (woj. opolskie) wypuszczono pierwsze 79 susłów, w roku następnym 100 osobników i w 2007 jeszcze kilkadziesiąt. Susły pochodziły z hodowli w ZOO Poznań.

W 2007 roku naliczono już ponad 300 zamieszkałych przez susły nor, co świadczy o powodzeniu programu.

W latach 2008 – 2010 susły były wsiedlane na łące w Głębowicach (woj. dolnośląskie), a w 2010 i 2011 – w Jakubowie Lubińskim (woj. dolnośląskie).