Regulamin

 • Zwiedzający Zoo są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu.
 • Wykupione bilety należy zachować do kontroli.
 • Dzieci do lat 10 mogą przebywać w Zoo tylko pod opieką dorosłych.
 • Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają Zoo tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników.
 • Osobom naruszającym przepisy regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku, gdy będą zmuszone opuścić Zoo.

Zabrania się:

 1. Wprowadzania i wnoszenia psów, kotów i innych zwierząt.
 2. Wstępu osobom nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu.
 3. Wstępu z balonami.
 4. Wprowadzania rowerów oraz hulajnóg i jazdy na nich, a także jazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i innych podobnych urządzeniach.
 5. Wchodzenia na bariery, ogrodzenia, na zaplecza i do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
 6. Sadzania i stawiania dzieci na ogrodzeniach i barierkach oraz wkładania rąk i nóg za te zabezpieczenia.
 7. Karmienia zwierząt.
 8. Drażnienia zwierząt.
 9. Wrzucania do klatek i na wybiegi wszelkich przedmiotów.
 10. Pukania w szyby pomieszczeń dla zwierząt.
 11. Hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych, magnetofonów, odtwarzaczy, głośników itp.
 12. Kąpania się w zbiornikach wodnych na terenie Zoo.
 13. Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
 14. Palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie całego Zoo.
 15. Przebywania na terenie Zoo przed i po ustalonych godzinach zwiedzania.
 16. Handlu oraz rozdawania reklam i ulotek bez pisemnej zgody dyrekcji Zoo.
 17. Dyrekcja ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 18. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.

Dyrekcja ZOO