Regulamin

Zwiedzający ZOO są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu.
Wykupione bilety należy zachować do kontroli.
Dzieci do lat 10 mogą przebywać w ZOO tylko pod opieką dorosłych.
Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają ZOO tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników.
Osobom naruszającym przepisy regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku, gdy będą zmuszone opuścić ZOO

ZABRANIA SIĘ:

 1. Wprowadzania i wnoszenia psów, kotów i innych zwierząt.
 2. Przebywania osobom spożywającym alkohol, nietrzeźwym, pod wpływem innych środków odurzających, zachowującym się agresywnie i niewłaściwie oraz osobom nie posiadającym ważnego biletu wstępu z wyjątkiem osób uprawnionych.
 3. Wstępu z balonami
 4. Wprowadzania rowerów i jazdy na nich, jazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach itp.
 5. Wchodzenia na bariery, ogrodzenia, na zaplecza i do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
 6. Sadzania i stawiania dzieci na ogrodzeniach i barierkach oraz wkładania rąk i nóg za te zabezpieczenia
 7. Karmienia zwierząt
 8. Drażnienia zwierząt
 9. Wrzucania do klatek i na wybiegi zwierząt wszelkich przedmiotów
 10. Pukania w szyby pomieszczeń dla zwierząt
 11. Hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych, magnetofonów, mp3 itp.
 12. Kąpania się w zbiornikach wodnych na terenie ZOO.
 13. Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
 14. Palenia tytoniu na terenie całego Zoo.
 15. Przebywania na terenie ZOO przed i po ustalonych godzinach zwiedzania.
 16. Handlu oraz rozdawania reklam i ulotek bez pisemnej zgody dyrekcji ZOO.

Dyrekcja ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.

Dyrekcja ZOO

© 2019 ZOO Opole