Edukacja

Na Ziemi przybywa ludzi, a środowisko naturalne ulega degradacji. Przyroda nie przetrwa bez pomocy człowieka. Jest to tak oczywiste, że na co dzień tego nie dostrzegamy. Jednak zrozumiano jak ważna jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa. Ogrody zoologiczne zrzeszone w globalnej sieci ZOO są odwiedzane rocznie przez ponad 600 milionów ludzi. Taka liczba odwiedzających nie ma sobie równej w żadnej innej instytucji publicznej nastawionej na ochronę przyrody. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza jest, obok programów hodowlanych, podstawowym zadaniem każdego ogrodu zoologicznego. Jej celem jest budzenie świadomości na temat niezastąpionej wartości przyrody.

Ogród Zoologiczny Opole prowadzi szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską:

  • przygotowując informacje przyrodnicze na dużych tablicach edukacyjnych i tabliczkach opisowych gatunków
  • prowadząc zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych, gimnazjalnych i studenckich, w tym dla szkół specjalnych
  • organizując spotkania z najmłodszymi w „Mini ZOO”, gdzie mogą mieć bezpośredni kontakt z oswojonymi zwierzętami
  • propagując wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w mediach
  • organizując i uczestnicząc w wystawach, imprezach i konkursach na terenie ZOO oraz poza ogrodem