Współpraca

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki
2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
„Przekraczamy granice / Prekraćujeme hranice”

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Miasto Opole uczestniczy w projekcie pn. „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki”.

Jednostką realizującą projekt jest Ogród Zoologiczny w Opolu z pełnomocnictwa Partnera Projektu, czyli Miasta Opola. Natomiast Partnerem Wiodącym jest Ogród Zoologiczny
w Ołomuńcu.

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana w sierpniu 2010 r.
Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą ogółem 1.145.654,00 euro, natomiast w części dotyczącej Miasta Opola to kwota 552.954,00 euro.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% ostatecznych wydatków kwalifikowanych.

Już sama nazwa tzw. dziedziny wsparcia Programu określa istotę realizowanego przez ZOO Opole Projektu: wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej dzięki współpracy ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu.
Ogrody współpracują od 1985 r. na różnych polach, szczególnie w dziedzinie wymiany zwierząt oraz dzieląc się doświadczeniami związanymi z hodowlą i żywieniem rzadkich gatunków zwierząt.
Jednak do tej pory nie realizowały żadnego projektu, który łączyłby aspekty hodowlane
z marketingowymi i promocyjnymi, tzn. żadna z działalności nie była przeznaczona do prezentacji dla zwiedzających. W styczniu 2008 r. zrodził się pomysł zaprezentowania tychże działań w celu zarówno podniesienia frekwencji jak i promocji ZOO w partnerskich regionach: opolskim i ołomunieckim. Plan rozwoju ZOO w Opolu i w Ołomuńcu zakładał powstanie publicznych obiektów hodowlanych, które będą prezentowały ogrody zoologiczne jako miejsca zaangażowane w ratowanie zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Rodzaj tej współpracy dobrany został ze względu na realną możliwość profesjonalnej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy personelem obu partnerskich ogrodów: hodowla lemurów w ZOO Opole odnosi wielki sukces i analogicznie, hodowla żyraf Rotshilda jest tradycyjną domeną ZOO w Ołomuńcu.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w Ołomuńcu powstał ośrodek hodowli lemurów katta, a w Opolu ośrodek hodowli żyraf Rotshilda.

30.06.2013 r. Miasto Opole zakończyło rzeczową realizację projektu.

W ZOO Opole powstała nowoczesna żyrafiarnia, a po stworzeniu nowej strony internetowej w języku polskim i czeskim możliwy jest wirtualny spacer po ogrodzie. Przy żyrafiarni uruchomiono galerię z kioskiem multimedialnym, gdzie prezentowane są walory turystyczne opolszczyzny i kraju ołomunieckiego w formie wspaniałych zdjęć autorstwa wybitnych artystów w tej dziedzinie, informacje o projekcie, współpracy partnerskich ogrodów i ich najwspanialszych atrakcjach.
Wykonano nowe tabliczki edukacyjne o hodowanych w ZOO Opole zwierzętach, uzupełnione o nazwy zwierząt w j. czeskim.

Został wydany profesjonalny przewodnik po ZOO Opole i ulotka informacyjna w języku polskim i czeskim oraz film na CD o ZOO Opole w języku czeskim.
W celu rozpowszechnienia turystyki transgranicznej i promocji projektu przez trzy lata w kasie ZOO Opole oraz w ramach konkursów w Radio Opole i na stronie portalu Facebook rozdano 12 tys. darmowych wejściówek do ZOO Olomouc.
Przeprowadzono kampanię promocyjno – informacyjną o partnerskich ogrodach – spoty telewizyjne w TVP 1 i TV Morava.

Przez cały okres realizacji projektu promowano współpracę transgraniczną oraz projekt w najważniejszych mas – mediach na opolszczyźnie: w radio, telewizji i prasie oraz na stronach internetowych ZOO Opole, Miasta Opole, jak również poprzez portal Facebook.

W celu wymiany doświadczeń hodowlanych i merytorycznych dotyczących budowy i realizacji projektu oraz szkoleniowych zrealizowano wyjazdy służbowe pracowników ZOO Opole do ZOO w Ołomuńcu.

W ten sposób połączono działania promocyjne, marketingowe, hodowlane i naukowe oraz infrastrukturalne, a wszystko to na gruncie współpracy transgranicznej.