Dla szkół

53
Współpracujemy ze szkołami w ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
Spotykamy się na zajęciach w ZOO z uczniami w różnym wieku. Sposób przekazywania informacji oraz ich treść dostosowana jest zawsze do wieku słuchaczy.

Klasyczne zagadnienia poruszane podczas zajęć to: Rola Ogrodów Zoologicznych w ochronie przyrody, Przystosowania zwierząt do życia w naturalnym środowisku, Różnorodność świata zwierząt, Zwierzęta i kontynenty itp.

Zajęcia zawsze poruszają tematy ekologiczne i ochrony przyrody.
(obecnie zawieszone w związku z ograniczeniami)

© 2022 ZOO Opole