Tymczasowo wstrzymana możliwość zakupu biletów w biletomatach.