Bilety

Ceny biletów

BILET NORMALNY – 38 zł
BILET ULGOWY – 27 zł
BILET DLA DZIECI DO 3 LAT – 0 zł
Bilet dla dzieci do 3 lat można odebrać w kasie lub w biletomacie przy zakupie innych biletów.

Roczny bilet wstępu:

BILET NORMALNY – 170 zł
BILET ULGOWY – 120 zł

BILET dla uprawnionego posiadacza karty

TRIPPASS normalny – 34,20 zł
TRIPPASS ulgowy – 24,30 zł

OPOLSKA RODZINA – 1 zł

OPOLSKI SENIOR – 1 zł
podobne karty np. „Opolska Karta Rodziny i Seniora” nie są honorowane.

Pozostałe

BILETY UPRZYWILEJOWANE – 1 zł
BILET GRUPOWY/RODZINNY – każda osoba 30 zł
dla 3 lub więcej osób, w tym maks. 2 osoby dorosłe i co najmniej 1 podopieczny

(Bilet rodzinny jest dostępny TYLKO w kasie. Nie jest dostępny w biletomatach, ani przy zakupie online.)

W KASACH płacimy gotówką i kartami bankowymi, a W BILETOMATACH przed wejściem do Zoo Opole płacimy tylko KARTAMI BANKOWYMI – Regulamin

Polecamy zakup biletów on-line
Dzieciom do lat 3 przysługuje bilet bezpłatny
do zamówienia przy zakupie innych biletów lub odbioru w kasie biletowej.

Bon Turystyczny NIE JEST HONOROWANY w Opolskim Zoo

Cennik obowiązuje od 1.01.2023 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2022 r.

 

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu, ponieważ bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w innym terminie.

Prośba o wystawienie faktury musi być zgłoszona przed dokonaniem zakupu.
W przypadku podmiotów gospodarczych (firm) po zarejestrowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej, nie będzie możliwości wystawienia faktury (Art. 106b. ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.)
Zasady dokumentowania sprzedaży paragonami i fakturami

Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
• dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
• emeryci, renciści.

Do korzystania z uprzywilejowanych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
• uprawniony posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA”;
• dzieci i młodzież do lat 18 uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz z towarzyszącymi im opiekunami, jak również uczniowie tzw. szkół życia i towarzyszący im opiekunowie, itp.;
• osoby powyżej 18 roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunami;
• jeden opiekun (przewodnik), przypadający na każde 10 osób, w przypadku grup uczniowskich ;
• zorganizowane grupy podopiecznych Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, itp.;
• uprawniony posiadacz karty „OPOLSKI SENIOR”

Do korzystania z biletu grupowego/rodzinnego uprawnione są minimum 3 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie) i minimum 1 podopieczny (tj. dzieci powyżej 3 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych dziennych do ukończenia 21 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia) z wyłączeniem osób, o których mowa w § 2. Przy zakupie biletu grupowego/rodzinnego nie przysługują ulgi z innych tytułów.

Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
• dzieci do ukończenia 3 roku życia;
• pracownicy ogrodów zoologicznych;
• zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka.

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych, uprzywilejowanych i bezpłatnych biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego są odpowiednio:
• ważna legitymacja szkolna/studencka;
• legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury;
• dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności;
• ważny dokument potwierdzający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym;
• ważna karta „OPOLSKA RODZINA” lub „OPOLSKI SENIOR” wraz z dokumentem tożsamości;
• imienna lista zorganizowanych grup podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, itp. potwierdzona przez dyrektora, kierownika placówki.