Bilety

CENY BILETÓW:

BILET NORMALNY – 32 zł
BILET ULGOWY – 23 zł
BILET DLA DZIECI DO 3 LAT – 0 zł
Bilet dla dzieci do 3 lat można odebrać w kasie lub w biletomacie przy zakupie innych biletów.

Roczny bilet wstępu:zoo_karta_opolskarodzina
BILET NORMALNY – 140 zł
BILET ULGOWY – 100 zł

BILET dla uprawnionego posiadacza karty
„OPOLSKA RODZINA” – 1 złzoo_karta_opolskisenior
„OPOLSKI SENIOR” – 1 zł
podobne karty np. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”
nie są honorowane.

Pozostałe
BILETY UPRZYWILEJOWANE – 1 zł

BILET GRUPOWY/RODZINNY – każda osoba 25 zł
dla 3 lub więcej osób, w tym maks. 2 osoby dorosłe i co najmniej 1 podopieczny
(Bilet rodzinny jest dostępny TYLKO w kasie. Nie jest dostępny w biletomatach, ani przy zakupie online.)

W KASACH płacimy gotówką i kartami bankowymi,
a W BILETOMATACH przed wejściem do Zoo Opole płacimy tylko KARTAMI BANKOWYMI Regulamin biletomaty.pdf

Polecamy zakup biletów on-line
Dzieciom do lat 3 przysługuje bilet bezpłatny
do zamówienia przy zakupie innych biletów lub odbioru w kasie biletowej.

Bon Turystyczny NIE JEST HONOROWANY w Opolskim Zoo

Cennik obowiązuje od 1.03.2022 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 stycznia 2022 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2022 r.

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu, ponieważ bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w innym terminie.

Prośba o wystawienie faktury musi być zgłoszona przed dokonaniem zakupu.
W przypadku podmiotów gospodarczych (firm) po zarejestrowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej, nie będzie możliwości wystawienia faktury (Art. 106b. ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.)
Zasady dokumentowania sprzedaży paragonami i fakturami


Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
• dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
• emeryci, renciści.


Do korzystania z uprzywilejowanych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
• uprawniony posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA”;
• dzieci i młodzież do lat 18 uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz z towarzyszącymi im opiekunami, jak również uczniowie tzw. szkół życia i towarzyszący im opiekunowie, itp.;
• osoby powyżej 18 roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunami;
• jeden opiekun (przewodnik), przypadający na każde 10 osób, w przypadku grup uczniowskich ;
• zorganizowane grupy podopiecznych Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, itp.;
• uprawniony posiadacz karty „OPOLSKI SENIOR”


Do korzystania z biletu grupowego/rodzinnego uprawnione są minimum 3 osoby w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie) i minimum 1 podopieczny (tj dziecko do 7 roku życia, młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia, jak i  osoby studiujące do ukończenia 26 roku życia). Przy zakupie biletu grupowego/rodzinnego nie przysługują ulgi z innych tytułów.


Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:
• dzieci do ukończenia 3 roku życia;
• pracownicy ogrodów zoologicznych;
• zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka.


Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych, uprzywilejowanych i bezpłatnych biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego są odpowiednio:
• ważna legitymacja szkolna/studencka;
• legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury;
• dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności;
• ważny dokument potwierdzający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym;
• ważna karta „OPOLSKA RODZINA” lub „OPOLSKI SENIOR” wraz z dokumentem tożsamości;
• imienna lista zorganizowanych grup podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, itp. potwierdzona przez dyrektora, kierownika placówki.

© 2022 ZOO Opole